Repræsentantskabsmøde 2022


Hermed indbydes til FFFIF's ordinære Repræsentantskabsmøde i vort Klubhus, Hannerup: Torsdag den 5. maj 2022 kl. 19:30

Tilsluttede klubber har adgang med hver to stemmeberettigede
repræsentanter.

Repræsentantskabsmødet indledes med, blandt de fremmødte enkeltmedlemmer at vælge to stemmeberettigede repræsentanter for disse.

Vi opfordrer alle klubber til at møde op, med mindst én repræsentant.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Da vi afslutter med håndmadder og  øl/vand er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker hurtigt og nemt herunder, vi vil også gerne høre fra jer hvis I ikke kan komme.
Kontakt

Formand
Karl Gustav Sørensen

Mobil 23 44 49 73
send mail

 

Repræsentantskabsmøde 2022

Tilmeld dig til FFFIF's ordinære Repræsentantskabsmøde i vort Klubhus, Hannerup:
Torsdag den 5. maj 2022 kl. 19:30