Repræsentantskabsmøde 2018

Årets repræsentantskabsmøde er afholdt

Hermed indbydes til FFFIF's ordinære Repræsentantskabsmøde i vort Klubhus, Hannerup: Torsdag den 26. april 2018 kl. 19:30

Tilsluttede klubber har adgang med hver to stemmeberettigede
repræsentanter.

Repræsentantskabsmødet indledes med, blandt de fremmødte enkeltmedlemmer at vælge to stemmeberettigede repræsentanter for disse.

Vi opfordrer alle klubber til at møde op, med mindst én repræsentant.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Da vi afslutter med håndmadder og  øl/vand er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker hurtigt og nemt herunder, vi vil også gerne høre fra jer hvis I ikke kan komme.